Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvanı            : İkiler Otomotiv Filtre İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti.

Adresi              : Sümer Mah. 3. Sanayi Sitesi 25. Cad. No: 63 Merkezefendi / DENİZLİ 

Sicil No           : 16123

Vergi Dairesi :  Gökpınar

Vergi No        : 4700092458

Mersis No     : 0470009245800010

Web adresi   : www.parcaparcaal.com

Telefon          : +90 (258) 268 8787

Faks                : +90 (258) 2689086

Email              : magaza@ikilerotomotiv.com

 

1.2. ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adres:

Teslim Edilecek Kişi:

Teslimat Adresi :

Fatura Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Telefon:

Email:

 

1.3. SATICI ve ALICI’nın her biri “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

MADDE 2- KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.parcaparcaal.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve aşağıda nitelikleri ile satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin (“Ürün”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Taraflardan ALICI’nın söz konusu Ürün’ü ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket ederek satın alması (“Tüketici” olması) halinde sözleşmeye 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

2.3. Taraflardan ALICI’nın söz konusu Ürün’ü ticari ve mesleki amaçlarla hareket ederek satın alması halinde sözleşme Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup, bu durumda işbu sözleşmede Tüketiciler lehine getirilmiş olan hükümler uygulanmayacaktır.

 

MADDE 3- ÜRÜN VE BEDELİ

3.1. İşbu sözleşmeye konu olan ve ALICI tarafından satın alınan Ürün’ün cinsi/türü, marka/modeli, rengi, miktarı, vergiler dahil satış bedeli, taşıma koşulları aşağıda belirtildiği gibidir:

 

[ÜRÜN-ÜCRET BİLGİLERİ]

3.2. Ürün’ün nakliyesi SATICI tarafından belirlenen kargo şirketi tarafından yapılacak ve bedeli ALICI’ya ait olacaktır. Ancak SATICI, belirli kampanyalar dahilinde kargo bedelini ALICI’ya yansıtmama hakkını saklı tutar. Kargo şirketinin ALICI tarafından belirlenmesi durumunda masrafları her zaman ALICI’ya aittir. Kargo bedeline ilişkin bilgi Madde 3.1.’de yer almaktadır.

 

MADDE 4- ÖDEME

4.1. ALICI yukarıda Madde 3’te vergiler ve kargo bedeli dahil toplam olarak belirtilen ücreti SATICI’nın aşağıda belirtilen banka hesap numarasına Havale/EFT yoluyla/Kredi Kartı ile ödeyecektir.

4.2. Ödeme karşılığında SATICI Madde 1.2.’de verilen bilgileri esas alarak ALICI’nın faturasını düzenleyecek ve teslimat ile birlikte fatura aslını ALICI’ya teslim edecektir.

4.3. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin SATICI hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmiş sayılır.

4.4. Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya her ne nam altında olursa olsun yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.

4.5. Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde, Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'ya teslim edilen Ürün’ün bedelinin 3 gün içinde SATICI'ya ödenmesi veya Ürün'ün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.6. Bankalar ve finans kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürün satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık %5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.


MADDE 5- TESLİMAT

5.1. İşbu sözleşmenin SATICI tarafından onaylandığının elektronik ortamda ALICI’ya bildirilmesi ve Ürün’ün bedelinin ALICI tarafından eksiksiz bir şekilde ödenmesi kaydıyla, SATICI Madde 1.2.’de belirtilen Teslimat Adresine ve Teslim Edilecek Kişi’ye Ürün’ün teslimatını yapacaktır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI’nın Ürün’ü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

5.2. SATICI teslimatı, siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 günü aşmamak koşulu ile her bir Ürün için Teslimat Adresinin uzaklığına bağlı olarak sipariş sırasında belirtilen süre içerisinde gerçekleştirecektir. Özel ürünler için ALICI'ya teslim tarihi bilgisi verilecek ve onay alınacaktır. 

5.3. ALICI Madde 1.2.’de verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. SATICI söz konusu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmayıp, bu adrese süresinde yapılan teslimattan ALICI sorumludur.

5.4. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.5. SATICI, Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.6. Sipariş konusu Ürün’ün teslimatının imkânsızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya bildirim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’nın ödediği tüm bedeli ALICI’ya iade eder. Bu konuda seçim hakkı ALICI’ya aittir.

5.7. Sözleşme konusu Ürün’ün SATICI’nın stoklarında bulunmadığı hallerde SATICI, işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI’yı elektronik posta ile bilgilendirir. ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 gün içinde ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

5.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine iade edilir.

5.9. Ürün’ün ALICI’nın kusuru nedeniyle teslimatının gecikmesi durumunda, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

5.10. Teslim Adresi, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse Ürün’ün teslim edilebilmesi için gerekli olan tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının en yakın şubesinden ilgili Ürün’ü bizzat teslim almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durum hakkında ALICI SATICI tarafından bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1. Tüketici, Ürün’ün Madde 1.2.’de belirtilen Teslimat Adresi’nde Teslim Edilecek Kişi’ye SATICI tarafından teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı iade ederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’nın yukarıda bildirilen adresine iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve Ürün’ün ALICI'ya ulaştığı şekilde tam ve hasarsız olması, iade formu ile gönderilmesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerde ayrıca iade faturası da düzenlenmelidir.

6.3. ALICI cayma hakkını kullanacağını SATICI’ya bildirdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları birlikte tam olarak, Ürün’e ait faturanın aslı ve iade formu ile birlikte SATICI’nın Madde 1.1.’de belirtilen adresine SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile göndermek zorundadır. Bu durumda kargo masrafları SATICI tarafından ödenecektir. SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışındaki bir yöntemle yapılan gönderilerde gönderi masrafları ALICI'ya aittir.

6.4. İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, ALICI Ürün’ü iade ederken söz konusu kurumun düzenlemiş olduğu iade faturasını SATICI’ya iletmek zorundadır. Faturası kurum adına düzenlenen Ürün’ün iade talebi usulüne uygun iade faturası düzenlenip SATICI’ya iletilmediği takdirde gerçekleştirilmeyecektir.

6.5. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 günlük süre içerisinde ALICI tarafından ödenen toplam bedeli ALICI’ya iade edecektir. ALICI’nın Madde 6.3 ve 6.5. uyarınca fatura aslını SATICI’ya göndermemesi halinde, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler ALICI’ya iade edilemez.

6.6. Aşağıdaki ürünler için ALICI’nın cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

6.7. İşbu 6. Maddede düzenlenen cayma hakkı ALICI’nın Madde 2.2.’de tanımlanan Tüketici sıfatına sahip olmaması halinde geçerli değildir.

 

MADDE 7- AYIPLI ÜRÜN

7.1. ALICI’ya teslim edilen Ürün’ün teslimat sırasında ayıplı olduğunun tespit edilmesi halinde bu durum Ürün’ü ileten kargo görevlisi ile ALICI’nın imzalayacağı bir tutanak ile sabitlenir. Ürün’deki ayıbın daha sonra ortaya çıkması halinde, ALICI SATICI’yı bu durumla ilgili bilgilendirir. Ayıplı Ürün söz konusu olması halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Ürün’e ait Garanti Belgesi kapsamında işlem yapılır.

7.2. ALICI’nın 2.3. Maddede belirtildiği gibi Tüketici olmaması durumunda ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse, ALICI malı teslim aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içerisinde incelemek veya incelettirmek ve bu inceleme sonunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içerisinde SATICI’ya bildirmek zorundadır. Diğer durumlarda Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

7.3. İşbu madde kapsamında ayıplı ürün bildirimleri SATICI’nın yukarıda bildirilen adresine iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya elektronik posta ile yapılır.

 

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, www.parcaparcaal.com internet sitesinde sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat, SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri, ALICI’nın cayma hakkı ve kullanım şekli ve uyuşmazlıkların çözümü konularına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu ile işbu Satış Sözleşmesi koşullarını okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2. ALICI yukarıda Madde 1.2.’de sunduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler ile ALICI’ya herhangi bir şekilde ulaşılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

8.3. 18 yaşından küçükler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler  www.parcaparcaal.com internet sitesinden alışveriş yapamaz.

8.4. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar için ALICI, Tüketici olması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. ALICI’nın Tüketici olmaması halinde işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI’nın kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

8.6. İşbu sözleşme, ALICI’nın ödeme yapmasından önce ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylaması sonrasında, ALICI tarafından tüm şartları incelenip anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. İşbu sözleşme SATICI'ya elektronik ortamda ulaşmasından sonra geçerlilik kazanır. Sözleşmenin bir kopyası SATICI tarafından ALICI’nın elektronik posta adresine gönderilecektir.

 


 

ALICI

SATICI

**********************

 

İkiler Otomotiv Filtre İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti.